pris inkl. montering 8.300,-


Bestill eller ta kontakt →


eCall er en 113 nødsamtale som utløses manuelt eller automatiskt så snart sensorer på kjørertøyet oppdager en alvorlig kollisjon. Når det aktiveres oppretter eCall en kobling direkte til 113 med relevante opplysninger, PSAP (Public Safety Answering Points)

 • eCall skal redusere utrykningstiden med 40% i byområder og 50% på landsbygda
 • Anslagsvis kan 2.500 liv og 26 milliarder euro spares hvert år.
 • Etter 31. mars 2018 må alle nye typer biler og varebiler som selges i EU ha eCall installert
 • Sannsynligvis vil dette også etterhvert bli obligatorisk på motorsykler. DGUARD vil da være i forkant av EU-loven og kommende lovgivning!
 • Operativt i 28 EU-land
 • Fungerer i alle andre land der det er unike nødnummeret for PSAP.

DGuard beskytter ditt liv:

 • Automatiskt nødsamtale
 • Manuellt utløst nødsamtale

DGuard beskytter din sykkel:

 • Tyverivarsling
 • Sporing/tracking system
 • GPS Roadbook innspilling
 • Automatisk kollisjonssensor
 • Automatisk bevegelsessensor
 • Automatiskt melding till nødnummer 113
 • Manuell mulighet til å kontakte nødnummer 113
 • Mulighet for å koble til headset via Bluetooth-kommunikasjon med nødnummer 113
 • Pushmelding når motorsykkelen flyttes av uautoriserte personer
 • Valgfritt: Melding via SMS til tredje part
 • Justerbar følsomhet
 • Posisjonsdata oppdateres periodiskt så lenge motorsykkelen er i bevegelse

 

Ta kontakt for mer informasjon vedr. DGuard:

Felter merket med * må fylles ut