Med hensyn til den rådende situasjon vedrørende KORONA (COVID-19 pandemien) er tilgang på sykler noe begrenset inneværende år. Vi kan derfor IKKE garantere å oppfylle alle ønsker og vi vil derfor fra case til case finne aktuelle sykler i vår stall. Det vil i år være begrenset med helt nye sykler, men vi vil finne nyere sykler 0-3 år gamle, som er nyservet og klar for utleie.

Følgende sykler er tilgjengelig for utleie i 2020 :

Se tabeller under

Utstyr:

Alle utleie sykler er utsyrt med 3 vesker - med mindre annet er avtalt. Det er også mulig å leie GPS og tankveske etter avtale. 

  • BMW GPS kr 500,- /døgn
  • Givi tankveske kr 300,-/døgn

Priser og leieperioder:

Kategori A Pris kr  Inkl. km pr dag Ekstra kr pr. km  
Døgn 2500,- 300 km   3,-    
Helg 6500,- 300 km   3,-    
Uke  13000,- 300 km   3,-    
             
MOTORSYKLER BMW K 1600 GT,  BMW R 12xxGS/GSA/RT        
  Yamaha FJR, XT1200ZE, Niken etc        
Kategori B Pris kr Inkl km pr. dag   Ekstra kr.pr. km    
Døgn 2000,- 300 km   3,-    
Helg 5000,- 300 km   3,-    
Uke  10000,- 300 km   3,-    
MOTORSYKLER                                BMW F 7xx/8xx/9xx GS/GSA/R/XR        
                                 YAMAHA MT07, MT09, TRACER 7/900

                                                                              - ELLER TILSVARENDE

       

Forsikring er inkludert. Egenandel inntil NOK 15000,-

             

Dags leie, fra kl 12:00 til kl 10:00 dagen etter. 

Helg leie fredag kl 12:00 til mandag kl 10:00.

Ukesleie mandag til mandag eller fredag til fredag. Hentes fra kl 12:00 og leveres kl 10:00.

Utlevering evt. innlevering utenom våre åpningstider vil bli belastet med kr. 500,- og må avtales særskilt på forhånd.

Ved kjøring utenfor Norge påløper et tillegg på kr 200,- pr.døgn. 

Depositum

Ved reservasjon av utleie sykkel, må det betales et depositum på kr 1.000,- reservasjonen er først gyldig når depositumet er registrert mottatt. Depositumet refunderes med 50% ved avbestilling inntill 1 mnd. før leietidspunktet. Ved avbestilling mindre enn en mnd før leieforholdet refunderes ikke depositumet. 

Forsikring

Alle motorsykklene er forsikret med full kasko, egenandelen ved kasko skade er kr 15.000,- Det vil bli reservert på et kredittkort før utlevering av sykkel. 

For mer informasjon om utleie.

Ta kontakt med Terje Bredal