Servicen bør utføres i nærheten av service intervallet. I sesong er det ofte litt ventetid på verkstedet. Derfor er det viktig å planlegge og bestille service i god tid.