Hvilket lufttrykk man skal ha i dekkene på motorsykkelen, står i brukerhåndboken. Det hender også det står info om dette på baksvingen/rammen. Lufttrykket skal bare sjekkes når dekkene er kalde.