Anbefalt oljetype står i brukerhåndboken til motorsykkelen.